ลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม

ทางหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เฉพาะฉบับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่มีฉบับวันเสาร์-อาทิตย์ และไม่มีฉบับวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทางหนังสือพิมพ์รับลงประกาศล่วงหน้าหนึ่งวัน ก่อนเวลาบ่ายสองโมง

ตัวอย่าง หากท่านประสงค์ลงประกาศหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ กรุณาส่งเอกสารภายในเวลาบ่ายสองโมง ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์

กรุณาตรวจสอบวันที่ท่านต้องการลงประกาศก่อน และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานโอนเงินชำระ มาที่อีเมล info@saiklang.com


-----------------------------------------------

สำหรับท่านที่ประสงค์ลงประกาศอื่นๆที่ไม่ใช่ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รบกวนท่านส่งเฉพาะตัวประกาศให้เจ้าหน้าที่ดูก่อน โดยยังไม่ต้องโอนเงินชำระ

ขั้นตอนลงประกาศ


1. พิมพ์จดหมายเชิญประชุมหรือลงประกาศที่ท่านต้องการลงโฆษณา ตัวอักษรที่พิมพ์ควรมีขนาด 16 ขึ้นไป เพื่อความชัดเจนและสวยงาม (ตัวอย่างแบบฟอร์ม คลิก)

2. ชำระเงินค่าประกาศตามบัญชีที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ชื่อบัญชี หจก. หนังสือพิมพ์สายกลาง เลขที่บัญชี 0371166475

อัตราค่าลงประกาศเชิญประชุม บริษัทจำกัด เพิ่มทุน ลดทุน ประกาศจ่ายเงินปันผล เลิกห้าง เลิกบริษัท ฯลฯ

 • 1 วัน 200 บาท (ราคารวม Vat แล้ว) / 1 แผ่น A4 หรือหากให้จัดส่งแบบด่วน EMS เพิ่ม 50 บาท ต่อ 1 แผ่น A4

อัตราค่าลงประกาศเชิญประชุม บริษัท จำกัด (มหาชน)

 • 3 วัน 500 บาท (ราคารวม Vat แล้ว) / 1 แผ่น A4 หรือ หากให้ต้องการให้จัดส่งแบบด่วน EMS เพิ่ม 50 บาท ต่อ 1 แผ่น A4

3. เอกสารที่ต้องแนบมาในการลงประกาศมีดังนี้

 • ตัวประกาศที่ต้องการลงประกาศ (ขนาด A4 แนวตั้ง) (โดยตัวประกาศจะถูกย่อลงในหนังสือพิมพ์)
 • หลักฐานการชำระเงิน (มีการระบุเวลา และวันที่ในการโอน)
 • ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุ (สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา) ในการออกใบกำกับภาษี
 • ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (หนังสือพิมพ์และใบกำกับภาษี จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนค่ะ)
 • ชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้ลงประกาศ

4.ส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) <<นโยบายคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล>>

กรุณาส่งเอกสารก่อนเวลาบ่ายสองโมงตรง เพื่อท่านจะได้ลงประกาศในฉบับวันถัดไป

 • ทาง E-mail : info@saiklang.com ท่านจะได้รับอีเมล ตอบกลับเพื่อยืนยันการลงประกาศภายใน 3 ชั่วโมง

(หากไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาดังกล่าว กรุณาโทรเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่เบอร์ 086-5561424)

 • ทาง fax : ที่เบอร์ (02) 4204255 หรือ (02) 4204959 หลังจากส่งแฟกซ์แล้ว กรุณาโทรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่เบอร์ (02) 4204965 ถึง 8

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลตัวประกาศ

 • ติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน หนังสือพิมพ์สายกลาง พุทธมณฑลสาย 4

———————————————————————————————————————–

ติดต่อสอบถาม

โทร 02-4204965 ถึง 8

086-5561424

เวลาทำการ 8:00 – 17:00 น วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

อัตราค่าลงโฆษณา


อัตราค่าลงประกาศเชิญประชุม บริษัท จำกัด อนุมัติการเงิน (ปิดงบ) เพิ่มทุน ลดทุน ประกาศจ่ายเงินปันผล เลิกห้าง เลิกบริษัท ฯลฯ

 • 1 วัน 200 บาท (ราคารวม Vat แล้ว) / 1 แผ่น A4 หรือหากให้จัดส่งแบบด่วน EMS เพิ่ม 50 บาท ต่อ 1 แผ่น A4

อัตราค่าลงประกาศเชิญประชุม บริษัท จำกัด (มหาชน)

 • 3 วัน 500 บาท (ราคารวม Vat แล้ว) / 1 แผ่น A4 หรือ หากให้ต้องการให้จัดส่งแบบด่วน EMS เพิ่ม 50 บาท ต่อ 1 แผ่น A4
รายละเอียดบัญชีธนาคาร


ธนาคาร กสิกรไทย บัญชี ออมทรัพย์

สาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

เลขที่บัญชี 037-1-16647-5

ชื่อบัญชี หจก. หนังสือพิมพ์สายกลางกฎและวาระเชิญประชุมต่างๆ

วาระการประชุม
การลงประกาศ

1.ประชุมสามัญประจำปี

ต้องลงประกาศ โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

2.ประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการ/อำนาจกรรมการ

ต้องลงประกาศ โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

3.ประชุมแก้ไขสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา ในจังหวัดเดียวกัน

ต้องลงประกาศ โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

4.ประชุมแก้ไขสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา ข้ามจังหวัด (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศ โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

5.ประชุมแก้ชื่อบริษัท (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศ โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

6.ประชุมเพิ่มทุน

ต้องลงประกาศ โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

7.ประชุมแก้ไขข้อบังคับ (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศ โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

8.ประชุมแก้ไขวัตถุประสงค์ (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศ โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

9.การลดทุน (มติพิเศษ) มี 2 ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1 ประชุมลดทุน

ต้องลงประกาศ โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมลดทุน (หลังจากลงทะเบียน)

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

10.เลิกบริษัท มี 3 ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1 ประชุมเลิก

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมเลิก (หลังจากลงทะเบียน)

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ขั้นตอนที่ 2 การชำระบัญชี

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ


ตัวอย่างหนังสือพิมพ์สายกลาง

ลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม

ขนาดของกรอบตัวประกาศ ในหนังสือพิมพ์ ขนาดอย่างน้อย 4.3 นิ้ว x 6 นิ้ว