สำหรับท่านที่ประสงค์ลงประกาศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รบกวนคุณลูกค้าส่งเฉพาะตัวประกาศให้เจ้าหน้าที่ดูก่อน ยังไม่ต้องโอนเงินชำระ

ธนาคารกสิกรไทย สาขา: เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี: 037-1-1-6647-5

ชื่อบัญชี: หจก. หนังสือพิมพ์สายกลาง